Phó Thủ tướng: Tạo đột phá, phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ

 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:xem bóng đá trực tiếp miễn phí > trưng bày sản phẩm > Phó Thủ tướng: Tạo đột phá, phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ
  Phó Thủ tướng: Tạo đột phá, phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ
  ngày phát hành:2023-09-10 12:12    Số lần nhấp:198
  VOH - Sáng 12/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng điều phối diễn ra tại thành phố Nha Trang.

  Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các ý kiến phát biểu với tư duy tổng thể, chiến lược, giá trị cao, thiết thực, đóng góp cho quốc gia.

  Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên trong Hội đồng vùng phải thực hiện ngay các phần việc được giao và sớm có kết quả báo cáo tại Hội nghị Quy hoạch vùng vào tháng 9 tới; cần xác định cơ chế làm việc, thể hiện trách nhiệm nhiệt huyết, xác định những công việc đã đặt ra phải làm ngay,trưng bày sản phẩm việc trong kế hoạch thì phải thực hiện.

  Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TT&TT nhanh chóng thực hiện một ứng dụng cơ sở dữ liệu để Hội đồng vùng trao đổi thông tin.

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư dựa trên ý kiến đóng góp của các thành viên, xây dựng Quy hoạch vùng dựa trên các tiềm năng lợi thế, tối ưu lợi thế của mỗi tỉnh, tiểu vùng, vùng.

  Bộ Công Thương xem xét đến vấn đề năng lượng xanh, Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch tư duy mới về phát triển cảng biển, hàng không.

  Phó Thủ tướng: Tạo đột phá, phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ 1 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN