Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả

 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:xem bóng đá trực tiếp miễn phí > trưng bày sản phẩm > Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả
  Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả
  ngày phát hành:2023-09-03 10:43    Số lần nhấp:62
  Ngày 16/6/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương; đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

  Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố…

  Các đại biểu dự Hội thảo. Các đại biểu dự Hội thảo.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Hoàng Công Thủy nhấn mạnh: Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

  Công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương và đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc biểm của từng đơn vị, địa phương, vùng, miền; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu khai mạc Hội thảo.

  Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong 10 năm qua; đồng thời thảo luận để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới có hiệu quả hơn; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

  Tại Hội thảo, dưới dự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Hoàng Công Thủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa CAND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10 năm qua (2013 - 2023). Qua đó khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy điều hành phần tham luận tại Hội thảo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy điều hành phần tham luận tại Hội thảo.

  Đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn cho biết: Công an tỉnh Lạng Sơn thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện rà soát tình hình cụ thể số hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương để có các hoạt động hỗ trợ; đồng thời phối hợp trong hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật gắn với an sinh xã hội gồm nhiều hoạt động đa dạng tại các điểm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ từ tháng 7 đến ngày 19/8 hằng năm. Từ năm 2018 đến năm 2022, Công an tỉnh đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát huộc, thay thủy tinh thể miễn phí cho trên 4.500 người dân, tổ chức xây tặng 09 nhà tình nghĩa, 15 phòng học, 01 nhà văn hóa thôn, tặng trên 1.000 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu vượt khó với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Hoạt động đã trở nên thường xuyên, nề nếp và được Bộ Công an thông báo nhân rộng toàn quốc với tên gọi mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật gắn với hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

  Đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp xây dựng 435 mô hình về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành đoàn thể xây dựng, duy trì có hiệu quả 73 mô hình tổ chức quần chúng tự quản về an ninh, trật tự tại 1.779 điểm với sự tham gia của hàng chục nghìn người. Đặc biệt, mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai” được Bộ Công an ghi nhận, thông báo kinh nghiệm toàn quốc.

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo. Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

  Để công tác phối hợp đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đồng Nai chia sẻ đã tập trung triển khai các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm,trưng bày sản phẩm địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn giáp ranh, địa bàn các khu công nghiệp, vận động nhân dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên từng địa bàn khác nhau, đối tượng khác nhau sẽ có nội dung hình thức phù hợp, như đối với học sinh, sinh viên tại các khu nội trú, công nhân tại các khu nhà trọ tập trung, công nhân trong các doanh nghiệp nước ngoài, bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền tập trung, hàng tháng đã cấp phát trang tin an ninh, trật tự, an toàn giao thông kèm báo Lao động, báo Đồng Nai; đoàn viên, thanh niên tổ chức tọa đàm, mít tinh; trong các cụm dân cư tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt Tổ nhân dân hàng quý, trong sinh hoạt đoàn thể… Trong từng thời điểm căn cứ tình hình thực tế có nội dung tuyên truyền cụ thể.

  Nhấn mạnh việc cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phối hợp, đại diện Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Phương pháp, cách thức tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền miệng trực tiếp, tập trung thuần túy mà còn có sự đổi mới, tập trung tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh, video clip minh họa, qua các trang mạng xã hội để tuyên truyền sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, ghi sâu hiệu quả…

  Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

  Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện; những nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới…

  Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến, tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng của các đại biểu góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. 

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tổng kết Hội thảo.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

  Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các ngành các cấp tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thời gian qua để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng việc xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo các mô hình phải đi vào thực chất, có hiệu quả, hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân; mạnh dạn gạt bỏ những mô hình mang tính hình thức, không hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dân vận các cấp. Thay đổi hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay cả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, cơ chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

  Các đại biểu dự Hội thảo. Các đại biểu dự Hội thảo.