Từng bước hiện thực hóa mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:xem bóng đá trực tiếp miễn phí > trung tâm tin tức > Từng bước hiện thực hóa mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
  Từng bước hiện thực hóa mục tiêu Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
  ngày phát hành:2023-09-05 12:27    Số lần nhấp:172

  YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 (mở rộng) đã nghe trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (tích hợp kết quả 6 tháng đầu năm 2023); phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nghe một số tờ trình của Ban Thường vụ và thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình.

  >>  Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX >> Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  >> Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động ủng hộ làm nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn năm 2023 Tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được  trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Phát huy truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, dự ước có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, 1/19 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long trình bày Tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng, cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh (7,5%/năm). Tỉnh tiếp tục giữ vững vị trí là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá thuộc nhóm cao trong vùng. Dịch vụ du lịch có bước phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đón trên 3 triệu lượt khách, riêng 6 tháng đầu năm 2023 đón gần 1 triệu lượt khách; doanh thu từ hoạt động du lịch bình quân hàng năm tăng 19,6%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm vượt cao so với dự toán Trung ương giao. Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tỉnh đã thành lập mới 835 doanh nghiệp, 229 hợp tác xã, 2.077 tổ hợp tác. Tiến độ giải ngân đầu tư công đạt khá; riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ giải ngân đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã quan tâm bố trí 11.741 tỷ đồng đầu tư cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục -đào tạo căn bản đổi mới. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt; lần đầu tiên tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt giải quốc gia vượt 50% số thí sinh dự thi.  Tỉnh cũng đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp cho lao động nông thôn, đạt kết quả tích cực. Từ năm đầu nhiệm kỳ đến nay,trung tâm tin tức đào tạo nghề đạt 92,4% kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025. Yên Bái là điểm sáng trong các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ về giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt trên 4%/năm. Công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021- 2030. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;  các Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021- 2030; về Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021- 2030. Cùng với đó là các tờ trình về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025; về dự thảo Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.  Buổi sáng nay, trong gợi ý thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; về các dự thảo báo cáo sơ kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo 6 tháng của Tỉnh ủy.   Phát biểu gợi ý thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả; phân tích làm rõ những hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả nổi bật đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả; phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, nhất là đối với những chỉ tiêu theo đánh giá đến nay chưa bảo đảm tiến độ và những chỉ tiêu dự báo sẽ khó khăn; bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập. Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.  Ngay trong buổi sáng, các đại biểu đã chia 3 tổ thảo luận.  Chiều nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ. Báo Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Hội nghị.