Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 • trang đầu
 • Hợp tác và trao đổi
 • trung tâm tin tức
 • trưng bày sản phẩm
 • tuyển dụng nhân tài
 • vị trí của bạn:xem bóng đá trực tiếp miễn phí > tuyển dụng nhân tài > Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  ngày phát hành:2023-09-19 13:39    Số lần nhấp:150
  (ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu hoạt động phối hợp trong quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch. Đặc biệt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; tập trung, thống nhất, không chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

  UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Theo đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp trong việc tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC; tham gia giải quyết, xử lý đối với hồ sơ xử phạt VPHC thuộc trường hợp giải trình, có nhiều tình tiết phức tạp, phạm vi rộng thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC... Đặc biệt, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

  leftcenterright 

  ');this.closest('table').remove();">del Hoạt động khai thác đất trái phép trên địa bàn Kon Tum được các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: Văn Phương) 

  Công tác phối hợp được thực hiện theo hình thức trao đổi ý kiến bằng văn bản; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác xử lý VPHC theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Tổ chức, tham gia họp liên ngành; hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; thành lập, tham gia các đoàn thanh tra,tuyển dụng nhân tài kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

  Đáng chú ý, về phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý VPHC gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

  Trình tự, thủ tục phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật về xử lý VPHC. Các cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chấp hành, thực hiện quyết định thanh tra của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Ngoài công tác thanh tra, quy chế phối hợp của UBND tỉnh Kon Tum còn quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý VPHC; phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý VPHC; kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC…/.